عقل و دل

"دلم"می خواد انصراف بدم و برم خونه...

"دلم"می خواد برم پیش دکتر و بگم این چیزای مسخره ای که به دندونام بسته رو باز کنه...

 

"عقلم" به "دلم"می گه خیلی خری به خدا!کاش یه کم عقل داشتی!!

/ 0 نظر / 4 بازدید