روح چند پاره

یک قلب هزار تکه

یک روح چند پاره

حالا چه کار می تونم بکنم من بیچاره؟؟؟؟

/ 7 نظر / 8 بازدید
قله نشین

سلام خوبی؟ چی شده رفیق به قول شاعر هزار وعده ی خوبان یکی وفا نکند.... [افسوس]

حنا

سلام چه دیر اومدم اینجا چه زیاد وقتیه نخوندمت ولی چه دوست دارم بگم که جدید شدم باورت شه لطفا !

نیمچه دیلماج

من یک قلب هزار تکه یک روح چند پاره حالا چه کار می تونم بکنم من بیچاره؟؟؟؟ ...... شکر چون جای کسی نیستی که اصلا قلب نداره

قله نشین

سلام خوبی؟ بدو بدو بیا خبرایی دارم برات[گل]

آخرین برگ

فکر کنم دوختن در حال حاضر پیشنهاد خوبی باشه... اما بعدش باید یه فکر اساسی واسش کرد

ها!

ها! چی شده مگه؟؟؟