تغییر

چند روزیست وارد صفحه ی نت وایبز (یک عدد فیدخوان) که می شم نزدیک به هزار تا عنوان خبر نخوانده را یک جا mark all as read می زنم و خلاص! خبر هایی از چند تا سایت خبری و تحلیلی که قبلا هر روز عناوین همه را می دیدم و حداقل چهل پنجاه تایشان را هم باز می کردم و با جزئیات می خواندم!

مهم تر از زمانی که با مارک آل از رید زدن اخبار برایم آزاد می شود، فکر و اعصاب و روانی ست که راحت می شود! حداقل تا 3 ماه دیگر که کنکورم را بدهم دنیا بدون اینکه من از اخبار اعصاب خورد کنش مطلع شوم تحمل کند تا شاید بعد ازین 3 ماه برگردم و دوباره اخبار جورواجورش را بخوانم!

-------------------------------------------------------------------------------

پ ن: تغییر دادن سبک زندگی و عادت ها کار خیلی سختیه که این روزا دارم به خاطرش با خودم می جنگم! اینقدر اشتباهاتی که بهشون عادت کردم زیادن که حس می کنم دارم یه تنه می زنم به یه لشگر!

/ 1 نظر / 23 بازدید
neda

I'm proud of you!