من نفرت انگیز

از خودم بدم میاد.

ازین آدمی که اونقدر که بار رو دوششه قوی نیست. ازین آدمی که هر لحظه ممکنه بشکنه.

بدم میاد ازین منِ غیر قابل اتکا و شکننده.

خوشم نمیاد از این آدمی که از پس هیچی بر نمیاد و همه چیو ول می کنه.

خوشم نمیاد ازین آدمی که گیج می شه، گریه می کنه، نمی تونه درست تصمیم بگیره و دست آخرم مجبوره همه چیو ول کنه و بره.

بدم میاد از این آدمی که هیچ کاری برای درست شدن اوضاع از دستش بر نمیاد.

بدم میاد ازین من ِ مزخرف که فقط بلده حواس خودشو پرت کنه...

 

/ 3 نظر / 17 بازدید
زهرا

سلام دختر چی شده؟ چرا با خودت متنافر شده ای آیا؟

ندا

سلام دخملی چطوری؟ انقد حالت بد بودو من نمیدونستم؟!! همه آدما همینطوری میشن که میگی! نمیدونم شایدم چون من در این موقعیتم فک میکنم همه توی این موقعیتن!!! اگه واقعا از اینی که هستی بدت میاد تا اونجا که میتونی سعی کن تغییرش بدی موفق باشی

شبوا

ما ام ازت متنفررررررررررررررررررررررررررررییییییییییمممممممممممم. :دی