رمضان کریم

رمضان کریم...

خوشم میاد از آهنگش...یه بار بگو...رَمَضانُ کَریم...

عشق می کنم با معنیش...بهش فکر کن...رمضان کریم...

رمضان کریم...

١-

٢-...

٣-...

---------------------------------------------

پ ن:کلیک کنی بزرگ می شن.

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
تینا

میان سجده سبز سحرگاهان اگر بر خاطرت رد شد خیال من دعایم کن[گل]

غیرمنتظره

پ. ن. رو اینجوری خوندم: کلیک کنی بزرگ می شی!

راحیل

عطیه جونم کنکورت چطور بود؟ من منتظرما!

غیرمنتظره

دومی خیلی خوشگل بود.