راه را...

در کدامین شهر

               

               در کدامین روز

                          

                           در کدامین لحظه

   

                                        راه را خواهم یافت؟

/ 1 نظر / 6 بازدید