حساس نمی شوم...

زیادی پوست کلفت شده ام...

خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کردم قرار است بشوم...

--------------------------------------------------------------------------------

پوست اولش درد می گیرد...بعد تاول می زند...بعد خون می افتد و زخم می شود...چند بار که این طور شد کم کم پوست اینقدر کلفت می شود که دیگر به این سادگی ها زخم نشود...

پوستِ کلفت و پینه بسته ظاهر قشنگی ندارد...نمی دانم روح زمخت و پینه بسته هم همین طور است؟

/ 1 نظر / 22 بازدید
مهديه

هر كه درين بزم مقرب تر است و باقي ماجرا !