چهارسال

هرچی چهارسال پیش باشوروهیجان وصف ناپذیر این بازی های جام جهانی رو می دیدم،عوضش امسال اولین بازی ای که نشستم ببینم بازی شصت و یکم جام بود! دومیشم شصت و دوم. سومیشم می شه فینال!

هعی! چه شب ها که با وجود صدای جیغ و فریاد ملت حاضر در سالن تلوزیون، نشستم توی سالن مطالعه درس خوندم. آخرشم نمره هام شد همین افتضاحات کنونی... فک کنم بهتر بود می رفتم فوتبال می دیدم!حداقل غصه نمی خوردم من که این همه خوندم پس چرا اینجوری شد! صاف صاف می گفتم عوض درس خوندن نشسته بودم فوتبال می دیدم!

ولی خداییش نمی دونم امسال جام جهانی واقعا خیلی بی مزه بود یا من یه چیزیم شده که ازون وضعیت چهارسال پیش رسیدم به وضعیت امسال؟!

---------------------------------------------------------------------------

چهارسال...خداییش یه عمره واسه خودش! که هیچم به چشم به هم زدنی نگذشت...!

/ 2 نظر / 21 بازدید
خانم شین

چیزیت نشده، پیر شدی [نیشخند]

زهرا

چهار سال، دو سال دیگه که نگاه کنی میشه بیست و چهار سال عمره و داره میگذره لحظات داره میگذره و ما اون لحظات رو به لحظات خوب و بد تبدیل میکنیم و لحظات بی رنگ رو رنگ میدیم...